eKool on kõikehõlmav õppeinfokeskkond

Mõeldud koolidele,vanematele ja õpilastele, kes otsivad kõik-ühes lahendust.

Teacher and App illustration
Saadaval
420,268,788
Saadud hinnet
62,968,067
Lisatud ülesannet
97,626,848
Lisatud ainetundi
56,842,557
Saadetud sõnumit

Võimalused, mis

ületavad ootusi

Toetame õppimist eKooli tipptasemel funktsionaalsuse ja integratsioonide abil.

Hinded ja puudumised

Õpilased saavad olla kursis oma õpingute edenemisega, hoides pidevalt silma peal oma hinnetel ja puudumistel.

Ainepäevikud

Õpetajad saavad kiirelt ülevaate klassinimekirjadest, ainekavadest, tunniplaanidest ning hoida silma peal õpilaste õppeedukusel.

Kodutööd

Õpilased saavad töötada organiseeritult - hallata ülesandeid, esitada töid hindamisele ning jälgida oma kodutööde edenemist - kõik lihtsalt ja mugavalt veebi vahendusel.

Ainetunnid

Õpilased saavad üksikasjaliku ülevaate ainetundidest, õppematerjalidest ja -plaanidest. Sellega on tagatud neile kõik vajalikud ressursid, et oma õpingutes edukad olla.

Avastage rohkem: Tutvuge eKooli täiendavate võimaluste ja eelistega.
Teavitused
Teavitused

Õpilased saavad koheselt teavituse oluliste tähtaegade, eesootavate sündmuste, hinnete avaldamise ja ajakava muudatuste kohta, tagades, et nad on alati kõige olulisega kursis ja hästi ette valmistunud.

Häirekell
Häirekell

Aitab õpetajatel õigeaegselt tuvastada ja lahendada õpilaste võimalikke õppimisprobleeme, võimaldades kiiret sekkumist ja personaalse abi pakkumist, et tagada õpilaste akadeemiline edu.

Nõusolekute haldamine
Nõusolekute haldamine

Vanematel on võimalus anda nõusolek oma lapse isikuandmete töötlemiseks kindlatel eesmärkidel. Kui nõusoleku taotlus ei saa kinnitust, siis loetakse see võrdväärseks keeldumisega.

Õppeainete valimine ja valikkursused
Õppeainete valimine ja valikkursused

Õpilased saavad valida erinevaid õppeaineid, kohandada oma akadeemilist teekonda ning laiendada teadmisi endale huvipakkuvates valdkondades.

Õpitulemused
Õpitulemused

Õpilased saavad põhjaliku ülevaate teadmistest ja oskustest, mida nad igas ainetunnis omandavad, saavad seada endale õppe-eesmärke ning jälgida oma edusamme soovitud tulemuste saavutamisel.

Sündmustele registreerimine
Sündmustele registreerimine

Õpilased saavad avastada üritusi, töötubasid, huviringe ja muid kooli sündmusi, end mugavalt kirja panna, tagades endale koha ning seeläbi oma hariduskogemust oluliselt rikastada.

Sõnumirakendus
Sõnumirakendus

Aitab õpetajatel, vanematel ja õpilastel olla omavahel ühenduses, vahetada olulisi uudiseid, jagada ressursse ning luua tugev hariduslik partnerlus.

Ulatuslikud integratsioonid
Ulatuslikud integratsioonid

Koolid saavad migreerida tööriistu nagu Opiq, Eduten ja Untis eKooli platvormi ning kasutada nende integratsioonide võimalusi veel sujuvama kasutajakogemuse saavutamiseks.

Mis eeliseid pakub eKool peredele?

eKool võimaldab lastel keskenduda õppimisele, samal ajal hoides vanemaid informeerituna ja kaasatuna oma lapse haridusteekonnal.

mKool Tasks, Lessons, Timetable ET
Organiseeritus

Meie rakendus aitab lastel püsida organiseerituna, pakkudes kogu vajaliku informatsiooni jaoks ühtset asukohta.

mKool grades view ET
Kaasatus

Hoides end kursis oma lapse tegemistega, saate aidata kaasa tema paremale õppeedukusele.

mKool grade statistics ET
Vastutus

Lapsed harjuvad võtma vastutust oma õppimise eest, hoides silma peal nii oma edusammudel kui ka vajakajäämistel.

mKool weekly report ET
Informeeritus

Regulaarsed teavitused õpetajatelt aitavad teil tuvastada võimalikke õpiraskusi või muid probleeme, millega teie laps võib kokku puutuda.

mKool chat feature ET
Ühendus

Lapsed saavad kasutada rakendust, et saata õpetajatele oma muresid või küsimusi tundide, kodutööde või muu haridusega seotu kohta.

mKooli mobiilirakendus

Alustamiseks installige mKool oma iOS-i või Android-seadmesse.

Dashed owl logo illustration

Ulatuslikult integreeritud & igati usaldusväärne

Avastage veelgi enam võimalusi erinevate haridusrakenduste näol, mida saab hõlpsasti eKooli integreerida.

Integratsioonidest

Läbi laialdaselt kasutatavate haridusrakenduste sujuva integratsiooni, täiustub eKooli funktsionaalsus veelgi, pakkudes koolidele, vanematele ja õpilastele ületamatut kasutajakogemust. Koostöös tunnustatud tööriistadega nagu Opiq, Eduten ja Untis, rikastame eKooli platvormi, avades uusi võimalusi ja suurendades efektiivsust. Integratsioonid tagavad mugava juurdepääsu isikupärastatud õppematerjalidele, optimeeritud ajakavadele ja võimsatele analüütikavahenditele, mis võimaldavad kasutajatel saada väärtuslikku teavet õpilaste tulemuste kohta.

Opiq
Opiq
Opiq pakub mitmekülgseid interaktiivseid õppematerjale erinevate ainetundide ja klassiastmete raames. Opiq-u abil saavad õpilased juurdepääsu personaalsetele harjutustele, testidele ja õppematerjalidele, mis on kohandatud vastavalt nende individuaalsetele õppimisvajadustele. Integratsioon pakub õpetajatele väärtuslikku tagasisidet, mis aitab neil jälgida õpilaste edusamme ning tuvastada teemasid, mis vajavad veel põhjalikumat käsitlemist.
Eduten
Eduten
Eduten pakub laia valikut interaktiivseid matemaatikaharjutusi, prooviteste ja harivaid mänge, mis hõlmavad erinevaid õppekava teemasid ja tasemeid. Õpilased saavad osaleda praktilises õppimises, saada kohest tagasisidet ning jälgida oma edusamme aja jooksul. Õpetajad saavad kasutada Eduteni analüütika- ja aruandlusfunktsioone, mis võimaldavad neil hinnata õpilaste tulemusi ja tuvastada lünki teadmistes, kus on vaja veel täiendavat õpet.
Untis
Untis
Untis pakub koolidele lahendust ajakavade, tunniplaanide ja ressursside tõhusaks haldamiseks. See lihtsustab tunniplaanide koostamist, võttes arvesse erinevaid tegureid nagu õpetajate kättesaadavus, ruumide mahutavus ja erinevate õppeainete nõuded. Untis võimaldab koolidel optimeerida ressursside kasutamist ning minimeerida potentsiaalseid konflikte tunniplaanides.

Omavahel ühenduses tänu suhtlus funktsioonile

Olge alati kaasatud ja informeeritud kõigest, mis toimub.

Hands holding phone with messaging app ET

Koguge hõlpsalt arvamusi küsitluste abil, jagage olulisi kooliuudiseid teadaannete vahendusel ning olge omavahel ühenduses suhtlus funktsiooniga.

       Küsitlused. Võimaldavad õpilastel jagada oma arvamusi mitmesugustel teemadel, mis puudutavad koolipoliitikat, õppeprogramme ja muid olulisi otsuseid.

       Teadaanded. Hoiavad õpilasi ja nende vanemaid kursis koolis toimuvate uudiste, muudatuste ja sündmustega.

       Sõnumid. Julgustavad koostööd õpilaste ja õpetajate vahel, pakkudes võimalust ideede, dokumentide ja ressursside lihtsaks omavaheliseks jagamiseks.

Lugege kasutajate tagasisidet

Meie rahulolevate kasutajate poolt jagatud arvamused ja kogemused.

Marek Schapel, õppejuht, Kuressaare Hariduse KoolMarek Schapel

eKool on väga hea õppija infot koondav õppeinfosüsteem oma tohutute võimalustega. Info koondatuse ja kodudele kiire kättesaadavuse tõttu oleme juba ammu loobunud paberil klassipäevikutest ning nüüd ka 2.–3. kooliastme õpilaspäevikutest. Endi ajaressursi piiratuse tõttu avastame ja leiame sealt üha uusi võimalusi. Suured tänud arendajatele!

Marek Schapel
Marek Schapel, õppejuht, Kuressaare Hariduse Kool
Siim Luha, eKooli administraator & Juta Hirv, arendusjuht, Tallinna 21. KoolJuta Hirv

Meile meeldib, et eKool võimaldab kogu koolipere hoida kursis õpetajate töögraafikutega, et kõik teaksid, millal vajadusel nende poole pöörduda. Lisaks on nii õpilastel, õpetajatel, klassijuhatajatel kui ka lapsevanematel alati ülevaade kõigist olulistest asjadest, olgu selleks koolist puudumised, saadud hinded või isegi raamatukogust laenutatud raamatud. eKooli kaudu valikkursustele registreerumise võimalus soodustab sujuvat koolidevahelist koostööd.

Juta Hirv
Siim Luha, eKooli administraator & Juta Hirv, arendusjuht, Tallinna 21. Kool

Milline pakett sobib teie koolile kõige paremini?

Aitame teil valida parima lahenduse, mis vastab teie kooli konkreetsetele vajadustele, lähtudes kooli suurusest, nõudmistest ja eesmärkidest.

Base package icon
Baasversioon
Põhipakett
Hääletuste koostamine & arvamuste kogumine
Õpilase poolt tehtuks märgitud kodutööde nimeline kuvamine õpetajale
Arengukaardid & kaartidele failide lisamine
Koolikaartide liidestus
ELIIS liidestus
Nõusolekute haldus
Punktipõhine hindamine koos automaatse kokkuvõtva hindamisega
RIKS raamatukogu liidestus
Tunnikirjeldusele failide ja tunnitüüpide lisamine
Failide üleslaadimine (kuni 100MB)
Standard package icon
Kõik põhipaketist +
Standardpakett
Häirekell (aitab tuvastada ja lahendada õpilaste võimalikke õppimisprobleeme)
OPIQ-u hinnete import
Failide üleslaadimine (kuni 200MB)
Prioriteetne kasutajatugi 24h jooksul contact.ekool.eu kaudu
Õpiväljundite kasutamine õpilase läbitud õppesisu jälgimiseks
Õpilase valikud õppekavas
Teise kooli kursuste arvestus
Mõlemad paketid sisaldavad ettevõtteklassi turvalisust.

Soovite oma kooli registreerida?

ekool owl image 
eKool mobile application ET