eKool on kõikehõlmav õppeinfokeskkond

Mõeldud koolidele, vanematele ja õpilastele, kes otsivad kõik-ühes lahendust.

Teacher and App illustration
Saadaval
420,268,788
Saadud hinnet
62,968,067
Lisatud ülesannet
97,626,848
Lisatud ainetundi
56,842,557
Saadetud sõnumit

Võimalused, mis

ületavad ootusi

Toetame õppimist eKooli tipptasemel funktsionaalsuse ja integratsioonide abil.

Hinded ja puudumised

Õpilased saavad olla kursis oma õpingute edenemisega, hoides pidevalt silma peal oma hinnetel ja puudumistel.

Ainepäevikud

Õpetajad saavad kiirelt ülevaate klassinimekirjadest, ainekavadest, tunniplaanidest ning hoida silma peal õpilaste õppeedukusel.

Kodutööd

Õpilased saavad töötada organiseeritult - hallata ülesandeid, esitada töid hindamisele ning jälgida oma kodutööde edenemist - kõik lihtsalt ja mugavalt veebi vahendusel.

Ainetunnid

Õpilased saavad üksikasjaliku ülevaate ainetundidest, õppematerjalidest ja -plaanidest. Sellega on tagatud neile kõik vajalikud ressursid, et oma õpingutes edukad olla.

Avasta rohkem: Tutvu eKooli täiendavate võimaluste ja eelistega.
Teavitused
Teavitused

Õpilased saavad koheselt teavituse oluliste tähtaegade, eesootavate sündmuste, hinnete avaldamise ja ajakava muudatuste kohta, tagades, et nad on alati kõige olulisega kursis ja hästi ette valmistunud.

Häirekell
Häirekell

Aitab õpetajatel õigeaegselt tuvastada ja lahendada õpilaste võimalikke õppimisprobleeme, võimaldades kiiret sekkumist ja personaalse abi pakkumist, et tagada õpilaste akadeemiline edu.

Nõusolekute haldamine
Nõusolekute haldamine

Vanematel on võimalus anda nõusolek oma lapse isikuandmete töötlemiseks kindlatel eesmärkidel. Kui nõusoleku taotlus ei saa kinnitust, siis loetakse see võrdväärseks keeldumisega.

Õppeainete valimine ja valikkursused
Õppeainete valimine ja valikkursused

Õpilased saavad valida erinevaid õppeaineid, kohandada oma akadeemilist teekonda ning laiendada teadmisi endale huvipakkuvates valdkondades.

Õpitulemused
Õpitulemused

Õpilased saavad põhjaliku ülevaate teadmistest ja oskustest, mida nad igas ainetunnis omandavad, saavad seada endale õppe-eesmärke ning jälgida oma edusamme soovitud tulemuste saavutamisel.

Sündmustele registreerimine
Sündmustele registreerimine

Õpilased saavad avastada üritusi, töötubasid, huviringe ja muid kooli sündmusi, end mugavalt kirja panna, tagades endale koha ning seeläbi oma hariduskogemust oluliselt rikastada.

Sõnumirakendus
Sõnumirakendus

Aitab õpetajatel, vanematel ja õpilastel olla omavahel ühenduses, vahetada olulisi uudiseid, jagada ressursse ning luua tugev hariduslik partnerlus.

Ulatuslikud integratsioonid
Ulatuslikud integratsioonid

Koolid saavad migreerida tööriistu nagu Opiq, Eduten, Untis, ELIIS ja RIKS eKooli platvormi ning kasutada nende integratsioonide võimalusi veel sujuvama kasutajakogemuse saavutamiseks.

Omavahel ühenduses tänu suhtlus funktsioonile

Ole alati kaasatud ja informeeritud kõigest, mis toimub.

Hands holding phone with messaging app ET

Kogu arvamusi küsitluste abil, jaga olulisi kooliuudiseid teadaannete vahendusel ning ole teistega ühenduses kasutades suhtlus funktsiooni.

       Küsitlused. Võimaldavad õpilastel jagada oma arvamusi mitmesugustel teemadel, mis puudutavad koolipoliitikat, õppeprogramme ja muid olulisi otsuseid.

       Teadaanded. Hoiavad õpilasi ja nende vanemaid kursis koolis toimuvate uudiste, muudatuste ja sündmustega.

       Sõnumid. Julgustavad koostööd õpilaste ja õpetajate vahel, pakkudes võimalust ideede, dokumentide ja ressursside lihtsaks omavaheliseks jagamiseks.

Mis eeliseid pakub eKool peredele?

eKool võimaldab lastel keskenduda õppimisele, samal ajal hoides vanemaid informeerituna ja kaasatuna oma lapse haridusteekonnal.

mKool Tasks, Lessons, Timetable ET
Organiseeritus

Meie rakendus aitab lastel püsida organiseerituna, pakkudes kogu vajaliku informatsiooni jaoks ühtset asukohta.

mKool grades view ET
Kaasatus

Hoides end kursis oma lapse tegemistega, saad aidata kaasa tema paremale õppeedukusele.

mKool grade statistics ET
Vastutus

Lapsed harjuvad võtma vastutust oma õppimise eest, hoides silma peal nii oma edusammudel kui ka vajakajäämistel.

mKool weekly report ET
Informeeritus

Regulaarsed teavitused õpetajatelt aitavad sul tuvastada võimalikke õpiraskusi või muid probleeme, millega su laps võib kokku puutuda.

mKool chat feature ET
Ühendus

Lapsed saavad kasutada rakendust, et saata õpetajatele oma muresid või küsimusi tundide, kodutööde või muu haridusega seotu kohta.

eKooli mobiilirakendus

Alustamiseks installi eKool oma iOS-i või Android-seadmesse.

Distsipliini moodul kohalikele omavalitsustele

Pakub võimalust täpsemalt jälgida koolikohustuse täitmist ja tegeleda lastega, kellel esineb sagedasi koolist puudumisi.

Life jacket icon

eKool pakub keskkonda murelaste varaseks märkamiseks

Murelaste haldaja

Jälgib koolides õpilaste kohalolekut ning tuvastab õpilased, kes puuduvad rohkem kui 20% tundidest. Murelaste haldaja küsib seejärel koolidelt nende kohta selgitusi, vajadusel määrab neile vastutava tugispetsialisti ning jälgib õpilastega tegelemise käiku.

Määratud tugispetsialist

Tegeleb talle määratud õpilastega, registreerib nende osas ette võetud tegevusi ja meetmeid. Tugispetsialist näeb õpilastega seotud dokumente ja kooli poolt lisatud märkmeid. Lisaks on tal juurdepääs õpilaste hinnetelehtedele ning õpilaste ja nende vanemate kontaktandmetele.

Verified badge svg mark

Loe meie kasutajate tagasisidet

Meie rahulolevate kasutajate poolt jagatud arvamused ja kogemused.

Marek Schapel, õppejuht, Kuressaare Hariduse KoolMarek Schapel

eKool on väga hea õppija infot koondav õppeinfosüsteem oma tohutute võimalustega. Info koondatuse ja kodudele kiire kättesaadavuse tõttu oleme juba ammu loobunud paberil klassipäevikutest ning nüüd ka 2.–3. kooliastme õpilaspäevikutest. Endi ajaressursi piiratuse tõttu avastame ja leiame sealt üha uusi võimalusi. Suured tänud arendajatele!

Marek Schapel
Marek Schapel, õppejuht, Kuressaare Hariduse Kool
Juta Hirv, arendusjuht & Siim Luha, eKooli administraator, Tallinna 21. KoolJuta Hirv

Meile meeldib, et eKool võimaldab kogu koolipere hoida kursis õpetajate töögraafikutega, et kõik teaksid, millal vajadusel nende poole pöörduda. Lisaks on nii õpilastel, õpetajatel, klassijuhatajatel kui ka lapsevanematel alati ülevaade kõigist olulistest asjadest, olgu selleks koolist puudumised, saadud hinded või isegi raamatukogust laenutatud raamatud. eKooli kaudu valikkursustele registreerumise võimalus soodustab sujuvat koolidevahelist koostööd.

Juta Hirv
Juta Hirv, arendusjuht & Siim Luha, eKooli administraator, Tallinna 21. Kool
Vello Uustalu, IT-juht, Pärnu Koidula GümnaasiumVello Uustalu

eKool on olnud juba 18 aastat Pärnu Koidula Gümnaasiumile usaldusväärne ja professionaalne partner õppeinfosüsteemi teenuse kasutamisel. See õppeinfosüsteem tagab meie koolile paljud vajalikud funktsionaalsused, mis on olulised meie riigigümnaasiumi igapäevase õppetöö korraldamiseks. Me oleme rahul eKooli süsteemi paljude professionaalsete võimalustega ning ootame huviga tulevasi süsteemiarendusi, et hoida eKooli poolt pakutavat teenust jätkuvalt kõrgeima klassi tasemel.

Vello Uustalu
Vello Uustalu, IT-juht, Pärnu Koidula Gümnaasium

Milline pakett sobib sinu koolile kõige paremini?

Aitame valida parima lahenduse, mis vastab sinu kooli konkreetsetele vajadustele, lähtudes kooli suurusest, nõudmistest ja eesmärkidest.

Base package icon
Baasversioon
Põhipakett
Tunnikirjeldusele failide ja tunnitüüpide lisamine
Õpilase poolt tehtuks märgitud kodutööde nimeline kuvamine õpetajale
Punktipõhine hindamine
Kujundava (sõnalise) hindamise tunnistus
EHIS, Untis, Opiq, RIKS, ELIIS ja koolikaardi liidestus
Failide üleslaadimine kuni 100MB
Kasutajatugi 48h jooksul
Standard package icon
Kõik põhipaketist +
Standardpakett
Häirekell (aitab tuvastada ja lahendada õpilaste võimalikke õppimisprobleeme)
Õpiväljundite mapp
Õpilase valikud õppekavas
Kooli sündmustele registreerumine
Failide üleslaadimine kuni 200MB
Prioriteetne kasutajatugi 24h jooksul contact.ekool.eu kaudu
Kasuta tasuta prooviperioodi võimalust, et kõiki funktsioone ise testida.

Soovid oma kooli registreerida?

ekool owl image 
eKool mobile application ET

Võrdle pakette

Funktsioonid
Põhipakett
Standardpakett